Montagehandleiding systeemplafonds

m_o_montagehandleiding_systeemplafonds.jpg

Wij hebben ruime ervaring in het plaatsen van systeemplafonds en willen onze ervaringen dan ook graag met u delen.

 

Bij het monteren van een systeemplafond komt er nogal wat bij kijken.

 

Daarom hebben wij speciaal voor u een montagehandleiding systeemplafonds samengesteld aangezien wij hiermee hopen een merendeel van uw vragen direct te kunnen beantwoorden.

 

Wij informeren u allereerst over de gereedschappen die u nodig zal hebben om het systeemplafond op een prettige manier te kunnen monteren en zullen u daarna informeren over de benodigde materialen.

 

Benodigde gereedschappen voor systeemplafonds:

 • trapje
 • boormachine
 • waterpas
 • hamer
 • schroefmachine
 • blikschaar
 • handzaag
 • rolmaat / duimstok
 • potlood
 • stanleymes

 

Benodigde materialen voor systeemplafonds:

 • kantlatten (randafwerking)
 • hoeklijnen (randafwerking)
 • ophangdraad of snelhangers
 • schroefogen (houten balken)
 • slagankers (beton)
 • hoofdprofielen
 • dwarsprofielen
 • plafondplaten

 

Aan de slag!

Maak een plafondtekening op schaal.

Om te beginnen met het monteren van een systeemplafond, meet u eerst de ruimte op. Wanneer u het lastig vindt de aantal strekkende meters alleen op een papier te schrijven, kunt u ervoor kiezen om een tekening van de ruimte te maken. Hier noteert u per wand het aantal strekkende meters. Stel dat de ruimte rechthoekig is, bijvoorbeeld; 12.45 meter x 7.30 meter en u wilt gebruik maken van systeemplafondplaten met de afmeting 600x600 mm. Teken de ruimte dan op een stuk papier (teken het op schaal 1:100) en schrijf de maten erbij.

 

Hoeveel kantlatten en hoeklijnen heb ik nodig?

Als eerste rekent u de zwarte kantlatten en hoeklijnen uit. De kantlatten en de hoeklijnen worden rondom tegen de wanden en/of muren geschroefd. Het is de bedoeling dat u alle muurlengtes bij elkaar optelt zodat u de totale lengte heeft voor de kantlatten en hoeklijnen. Kleur met een viltstift de muren die u heeft gerekend op de tekening dan weet u precies welke muren u al heeft geteld. Neem de totale lengte en deel dit door 3 meter (dit is de standaard lengte van een kantlat en hoeklijn) en u heeft het aantal kantlatten en hoeklijnen wat u nodig heeft. Schrijf het aantal op de tekening aan de zijkant op het papier en zet de kleur van het viltstift erbij.

 

Hoeveel hoofdprofielen heb ik nodig bij een systeemplafond?

Nu gaat u de hoofdprofielen uitrekenen. Voor het uitrekenen van het aantal hoofdprofielen is een gelijke verdeling van plafondplaten belangrijk en optisch gezien mooier. U wilt namelijk niet dat u aan één kant van de muur een volle plafondplaat van 60 cm plaatst en aan de andere kant een pasplaat van bijvoorbeeld; 10 cm. U wilt het systeemplafond mooi en symetrisch verdelen. Dit vereist een nauwkeurige berekening die wij hieronder voor u gaan uitleggen.

 

Voorbeeld: Neem de breedte van de ruimte (bijvoorbeeld 7.30 m¹) en deel deze maat door 0.6 meter en u komt uit op 12.17. Dit betekent dat u 12 plafondplaten van 0.60 meer nodig heeft en 1 plaat van 0.17 x 0.6 meter is 0.1 meter. Omdat u een restmaat heeft van slechts 0.1 meter (=10 cm) telt u er één plaat van 0.6 bij op en dan deelt u hem door 2. Dus dat wordt 0.1 plus 0.6 gedeeld door 2 is 0.35. Schrijft deze maat op de tekening aan de zijkant van de breedte maat. Doe hetzelfde met de lengte van de ruimte. Dus met 12.45 meter delen door 0.6 restmaat vermenigvuldigen met 0.6. Volle plaat erbij optellen en delen door 2. Nu heeft u de pasplaat van de lengtemaat. Schrijf deze ook op (bij de lengte maat van de ruimte).

 

Teken nu het raster op de tekening.

Begin met de breedte en zet een eerste streep op 0.35 evenwijdig aan de lengte muur en zet vervolgens om de 0.6 een streep. Als het goed is, zal de laatste streep op 0.35 uit de andere lengtewand zitten. Doe hetzelfde met de lengtemaat dus starten vanaf de breedte wand en tot het einde doorgaan.

 

U heeft nu de plafondtekening klaar!

Pak nu weer een viltstift en teken evenwijdig aan de langste muur om en om een lijn in kleur en start met de tweede lijn. Dus tweede lijn kleur, derde overslaan, vierde kleur, vijfde overslaan, enz,enz. De gekleurde lijnen zijn de hoofddragers. Als het goed is, komt u op 4 neem 4 maal de lengte van 12,45 en deel dit door 3 meter (lengte van de hoofddragers) en u heeft het aantal stuks hoofddragers. Schrijf dit aantal rechts op de tekening en en zet de kleur viltstift erbij.